TERRAFORM 2021

ADA VAN HOOREBEKE (BE)
ALEXANDER HOLM (DK)
CHRIS SHIELDS (US/IR)
EEVA RÖNKÄ (FIN)
GIJS DEDDENS (NL)
JANI ANDERS PURHONEN (FIN)
WILFRED WAGNER (DK)
ZOË C. MILLER (US)

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Opening November 5th 2021, with a performance by ALEXANDER HOLM Anton Rosen Huset, Samsø   

Opening November 5th 2021, with a performance by ALEXANDER HOLM Anton Rosen Huset, Samsø   

Opening November 5th 2021, with a performance by ALEXANDER HOLM Anton Rosen Huset, Samsø   

Opening November 5th 2021, with a performance by ALEXANDER HOLM Anton Rosen Huset, Samsø   

Book presentation at RECEPTION DESK November 27th 2021 Griffenfeldsgade 7A, 2200 København N  

Residency

 

[EN] TERRAFORM is a newborn artist-in-residency program on the island of Samsø in the danish Kattegat sea.
Eight international artists have throughout 2021 each had the opportunity to live and work on the island for two weeks. They have explored and worked with the island’s resources to experiment, produce and develop new works and publications. A special focus has been put on serial works and multiples, artworks that are produced in several copies and thus can be easily distributed.

The participating artists are:
Ada van Hoorebeke (BE)
Alexander Holm (DK)
Chris Shields (US/IR)
Eeva Rönkä (FIN)
Gijs Deddens (NL)
Jani A. Purhonen (FIN)
Wilfred Wagner (DK)
Zoë C. Miller (US)

In their meeting with the island, technology has served them as a sensory tool, as the artists have used instruments such as metal detectors, surveillance cameras, microphones, scanners and photographic exposure to highlight and document a number of elements specific to the life and nature on Samsø. The results range from original artworks, texts, video and audio recordings to multiples made of different materials such as screen prints, wine, ceramic sculptures and more.

 

[DK] TERRAFORM er et nyfødt artist-in-residency program på Samsø. Otte internationale kunstnere har i løbet af 2021 haft mulighed for at bo og arbejde på øen i to uger hver. De har udforsket og arbejdet med øens ressourcer for at eksperimentere, producere og udvikle nye værker og udgivelser, hvor der er lagt et særligt fokus på serielle værker og såkaldte multiples, kunstværker der er fremstillet i flere kopier og dermed nemt kan distribueres.

De deltagende kunstnere er:
Ada van Hoorebeke (BE)
Alexander Holm (DK)
Christopher L. Shields (US/IR)
Eeva Rönkä (FIN)
Gijs Deddens (NL)
Jani A. Purhonen (FIN)
Wilfred Wagner (DK)
Zoë C. Miller (US)

I mødet med øen har teknologi tjent kunstnerne som sensorisk værktøj, idet de har brugt instrumenter som metaldetektorer, overvågningskameraer, mikrofoner, scannere og fotografisk eksponering til at fremhæve og dokumentere en række elementer specifikke for livet og naturen på Samsø. Resultaterne spænder fra originale kunstværker, tekster, video- og lydoptagelser til ​​multiples lavet af forskellige materialer som serigrafiske tryk, vin, keramiske skulpturer m.m.

Chris Shields digging in soil and mud TERRAFORM 2021 

A blindfolded fool searching for metal objects in the soil  TERRAFORM 2021 

Chris Shields digging in soil TERRAFORM 2021 

Seaweed screen preparation by Ada Van Hoorebeke TERRAFORM 2021 

Ada Van Hoorebeke TERRAFORM 2021 

Ada Van Hoorebeke is printing with madder and other plant based pigments made during her stay TERRAFORM 2021 

Alexander Holm attaching a night vision camera in the backyard at Filipsdal, Besser TERRAFORM 2021 

Alexander Holm making tests with a surveillance camera TERRAFORM 2021 

Wilfred Wagner working with clay TERRAFORM 2021 

Torup blue cheese screen printed on readymade tiles by Wilfred Wagner TERRAFORM 2021 

Torup blue cheese screen printed on readymade tiles by Wilfred Wagner TERRAFORM 2021 

Embroidery on cotton by Eeva Rönka & Jani A. Purhonen TERRAFORM 2021 

Jani A. Purhonen wearing a natural dyed cotton piece with embroidery  TERRAFORM 2021 

Wine label by Eeva Rönka & Jani A. Purhonen TERRAFORM 2021 

About

 

[EN] TERRAFORM wants to convey and support innovative artistic practice that is both sustainable and communal. The future perspective of the project is to establish permanent workshops for art production with an associated residency program on Samsø, where international artists will have the opportunity to enter into dialogue with the island community. In close collaboration with local actors and institutions, the project will create a framework in which work can be done in solidarity and art produced locally, with available materials, methods and techniques.

TERRAFORM is organized by a collective with an interdisciplinary approach to cultural production that works in the fields of visual arts, digital design, printmaking, textile, woodworking, graphic design, research and curating. In 2020 the members Caspar Leander Andresen, Hannah Giese, Johann Kauth and Tea Palmelund moved to Samsø, where they are working on to establish a project space, workshops for various printing techniques and woodworking, as well as a yearly residency program for national and international artists.

The project is supported by Statens Kunstfond and Samsø Municipality.

 

[DK] TERRAFORM ønsker at formidle og understøtte en nytænkende kunstnerisk praksis der både er bæredygtig og fællesskabsfremmende. På længere sigt er projektets perspektiv at etablere permanente værksteder for kunst produktion med et tilknyttet residency program på Samsø, hvor internationale kunstnere får mulighed for at træde i dialog med ø-samfundet. I tæt samarbejde med lokale aktører og institutioner vil projektet skabe rammer hvori der kan arbejdes solidarisk og produceres kunst lokalt, med tilgængelige materialer, metoder og teknikker.

TERRAFORM drives af et kollektiv med en tværfaglig tilgang til kulturproduktion der arbejder indenfor billedkunst, digital design, originalgrafik, tekstil, møbelsnedkeri, grafisk design, research og kuratering. I 2020 flyttede medlemmerne Caspar Leander Andresen, Hannah Giese, Johann Kauth og Tea Palmelund til Samsø, hvor de arbejder på at etablere et udstillingrum, værksteder for diverse grafiske trykteknikker og snedkeri, samt et tilbagevendende residency program for nationale og internationale kunstnere.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond og Samsø Kommunes pulje til kulturelle aktiviteter.

 

Contact us here:
hello@terraformisland.dk

Facebook: terraformisland
Instagram: terraform.samsoe