TERRAFORM 2023

TERRAFORM – I KNUD VIKTORS LYDSPOR er et residency forløb i forbindelse med udstillingen LÆG ØRET TIL JORDEN – Lydmaleren Knud Viktor på Samsø, hvor en gruppe samtidskunstnere deltager i et fælles arbejdsophold på Agerupgård, Samsø og i Bang & Olufsens tidligere lydstudier hos Sound Art Lab, Struer. De fire inviterede kunstnere arbejder over tre uger med Knud Viktors oeuvre og metode som udgangspunkt for deres nutidige praksis.

Deltagende kunstnere:
MELISSA VAN DRIE (FR)
er en forsker, performer og forfatter fra Frankrig, som arbejder med hvordan lyd, hørelse og lytning er vigtige aspekter af verdensskabelse: hvordan forskellige mennesker og ikke-mennesker bruger lyd til at fornemme og forstå deres respektive miljøer.

NANNA ELVIN HANSEN (DK)
er en kunstner og filmskaber med base i København, hvis praksis ofte fokuserer på spørgsmål relateret til feminisme- og migrationspolitik. Disse spørgsmål undersøger hun ofte gennem en kollektiv og kollaborativ proces af film-, video- og lydproduktion.

SARAH SIKORIE (NO)
er en kunstner fra Oslo, som arbejder med skulptur og installation, med en særlig interesse i den processuelle dannelse af vores slægtskab og sameksistens med andre arter. Hendes værker er baseret på stedsspecifikke interaktioner.

LIEVEN MARTENS (BE)
er en kunstner fra Antwerpen, Belgien. Han skaber konceptuel musik, der svæver mellem feltoptagelser, ambient, musique concrète og moderne komposition. Han undersøger “lyden af øer”, hvor han har ladet sig inspirere af øer rundt i verden som Hawaiʻi, La Reunion og Azorerne.05.08.2023, kl. 18
Agerupgård, Agerup 6, 8305 Samsø
Knud Viktor: IMAGE IX – L’ARMOIRE – kvadrofonisk koncert + Akvarel / Boblerne – kortfilm + oplæg v. Jan Stricker (Institut for Dansk Lydarkæologi) + TERRAFORM – I Knud Viktors Lydspor – uropførelser + Jonas Olesen DJ set og bogpræsentation

Knud Viktors kvadrofoniske værk Image IX og kortfilmene Akvarel + Boblerne går denne aften i dialog med uropførelser af de fire kunstneres nye lydværker. Programmet introduceres af Jan Stricker, radiovært og medstifter af Institut for Dansk Lydarkæologi. Samme aften vil Jonas Olesen præsentere sin bog Pionerer & Outsidere – Dansk elektronisk musik 1928-1980 og spille musikeksempler med særligt fokus på danske elektroniske komponister der har anvendt natur- og dyrelyde.

 


Terraform – I Knud Viktors Lydspor er et samarbejde mellem Sound Art Lab, Samsø Kommunes Billedkunstråd og Terraform.

Kuratorer:
Jenny Gräf Sheppard
Jan Stricker

Mere info om Knud Viktor udstillingen: https://knudviktorsamsoe.dk

Residency forløbet er støttet af Statens Kunstfond, Sonning-Fonden og Art Music Denmark.

 

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Exhibition in ANTON ROSEN HUSET 5.11.2021 – 7.01.2022 Anton Rosens Plads 3, 8305 Samsø, Denmark  

Opening November 5th 2021, with a performance by ALEXANDER HOLM Anton Rosen Huset, Samsø   

Opening November 5th 2021, with a performance by ALEXANDER HOLM Anton Rosen Huset, Samsø   

Opening November 5th 2021, with a performance by ALEXANDER HOLM Anton Rosen Huset, Samsø   

Opening November 5th 2021, with a performance by ALEXANDER HOLM Anton Rosen Huset, Samsø   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Book presentation at RECEPTION DESK November 27th 2021 Griffenfeldsgade 7A, 2200 København N  

Chris Shields digging in soil and mud TERRAFORM 2021 

A blindfolded fool searching for metal objects in the soil  TERRAFORM 2021 

Chris Shields digging in soil TERRAFORM 2021 

Seaweed screen preparation by Ada Van Hoorebeke TERRAFORM 2021 

Ada Van Hoorebeke TERRAFORM 2021 

Ada Van Hoorebeke is printing with madder and other plant based pigments made during her stay TERRAFORM 2021 

Alexander Holm attaching a night vision camera in the backyard at Filipsdal, Besser TERRAFORM 2021 

Alexander Holm making tests with a surveillance camera TERRAFORM 2021 

Wilfred Wagner working with clay TERRAFORM 2021 

Torup blue cheese screen printed on readymade tiles by Wilfred Wagner TERRAFORM 2021 

Torup blue cheese screen printed on readymade tiles by Wilfred Wagner TERRAFORM 2021 

Embroidery on cotton by Eeva Rönka & Jani A. Purhonen TERRAFORM 2021 

Jani A. Purhonen wearing a natural dyed cotton piece with embroidery  TERRAFORM 2021 

Wine label by Eeva Rönka & Jani A. Purhonen TERRAFORM 2021 

[EN] Eight international artists have throughout 2021 had the opportunity to live and work on the island for two weeks. They have explored and worked with the island’s resources to experiment, produce and develop new works and publications. A special focus has been put on serial works and multiples, artworks that are produced in several copies and thus can be easily distributed.

In their meeting with the island, technology has served them as a sensory tool, as the artists have used instruments such as metal detectors, surveillance cameras, microphones, scanners and photographic exposure to highlight and document a number of elements specific to the life and nature on Samsø. The results range from original artworks, texts, video and audio recordings to multiples made of different materials such as screen prints, wine, ceramic sculptures and more.

The project received support by Statens Kunstfond and Samsø Municipality.

[DK] Otte internationale kunstnere har i løbet af 2021 haft mulighed for at bo og arbejde på øen i to uger hver. De har udforsket og arbejdet med øens ressourcer for at eksperimentere, producere og udvikle nye værker og udgivelser, hvor der er lagt et særligt fokus på serielle værker og såkaldte multiples, kunstværker der er fremstillet i flere kopier og dermed nemt kan distribueres.

I mødet med øen har teknologi tjent kunstnerne som sensorisk værktøj, idet de har brugt instrumenter som metaldetektorer, overvågningskameraer, mikrofoner, scannere og fotografisk eksponering til at fremhæve og dokumentere en række elementer specifikke for livet og naturen på Samsø. Resultaterne spænder fra originale kunstværker, tekster, video- og lydoptagelser til ​​multiples lavet af forskellige materialer som serigrafiske tryk, vin, keramiske skulpturer m.m.

Projektet har modtaget støtte fra Statens Kunstfond og Samsø Kommune.

About

 

[EN] TERRAFORM is an artist-in-residency program on the island of Samsø in the danish Kattegat sea. TERRAFORM wants to convey and support innovative artistic practice that is both sustainable and communal. The perspective of the project is to establish permanent workshops for art production with an associated residency program on Samsø, where international artists have the opportunity to enter into dialogue with the island community. In close collaboration with local actors and institutions, the project wants to create a framework in which work can be done in solidarity and art produced locally, with available materials, methods and techniques.

TERRAFORM is organized by a collective with an interdisciplinary approach to cultural production that works in the fields of visual arts, digital design, printmaking, textile, woodworking, graphic design, research and curating. In 2020 the members Caspar Leander Andresen, Hannah Giese, Johann Kauth and Tea Palmelund moved to Samsø, where they are working on to establish a project space, workshops for various printing techniques and woodworking, as well as a yearly residency program for national and international artists.

 

[DK] TERRAFORM er et artist-in-residency program på Samsø. TERRAFORM ønsker at formidle og understøtte en nytænkende kunstnerisk praksis der både er bæredygtig og fællesskabsfremmende. Projektets perspektiv er at etablere permanente værksteder for kunst produktion med et tilknyttet residency program på Samsø, hvor internationale kunstnere har mulighed for at træde i dialog med ø-samfundet. I tæt samarbejde med lokale aktører og institutioner vil projektet skabe rammer hvori der kan arbejdes solidarisk og produceres kunst lokalt, med tilgængelige materialer, metoder og teknikker.

TERRAFORM drives af et kollektiv med en tværfaglig tilgang til kulturproduktion der arbejder indenfor billedkunst, digital design, originalgrafik, tekstil, møbelsnedkeri, grafisk design, research og kuratering. I 2020 flyttede medlemmerne Caspar Leander Andresen, Hannah Giese, Johann Kauth og Tea Palmelund til Samsø, hvor de arbejder på at etablere et udstillingrum, værksteder for diverse grafiske trykteknikker og snedkeri, samt et tilbagevendende residency program for nationale og internationale kunstnere.

 

Contact us here:
hello@terraformisland.dk

Facebook: terraformisland
Instagram: terraform.samsoe